Các quy định quản lý – luật chăn nuôi yến mới nhất

Trong những năm trước, một số nhà nuôi yến được đầu tư quá mức mọc lên ngoài tầm kiểm soát như nấm. Các luật và giấy tờ pháp lý quản lý việc nuôi chim yến không còn đầy đủ, và việc nuôi chim yến gặp nhiều vấn đề khác nhau có ảnh hưởng đến cuộc sống và thói quen hàng ngày của cư dân.

Để giải quyết vấn đề này, nhà nước đã thông qua Luật Nuôi Chim Yến 32/2018 / QH14 và Nghị định số 13/2020 / NĐ-CP, cả hai đều do Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ký. Ngày 21 tháng 1 năm 2020, ban hành

Luật chăn nuôi của bang khá dài dòng. Luật nuôi chim yến thường được đúc kết từ những khái niệm cốt yếu sau đây để bạn có thể nhanh chóng lĩnh hội được nếu đọc nó.

Tổng quan về luật nuôi chim yến
về nghị quyết việc nuôi yến

Các câu hỏi và trả lời về luật nuôi chim yến

Ông ấy có thể xây chuồng chim trên đất nông nghiệp sử dụng lâu năm của gia đình không? hỏi thăm anh Trương Minh Triết (Quy Nhơn – Bình Định). Bạn phải tuân theo các bước pháp lý nào để xin giấy phép xây dựng công trình nuôi chim yến gần đó?

Thông tư số 35/2013 / TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tạm thời về chăn nuôi đến ngày 01 tháng 01 năm 2020 khi Luật Chăn nuôi có hiệu lực. Tổ chim chết.
Việc xây dựng nhà nuôi chim yến của ông Triết phải tuân theo quy định tại Điều 64 Luật Chăn nuôi và Điều 25 Nghị định số 13/2020 / NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Chăn nuôi. Trong đó có quy định về vùng nuôi chim yến do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định.

Theo quy định của pháp luật, nếu nhà ông Triết nằm trong vùng quy hoạch nuôi chim yến của tỉnh thì ông có quyền được phép xây dựng nhà để nuôi chim yến.

Câu hỏi 2: Hàng xóm nuôi chim yến gây ồn ào thì có bị xử lý gì không?

Hiện chưa có luật nào cấm nuôi chim yến trong khu dân cư; tuy nhiên, Điều 25 của Nghị định số 13/2020 / NĐCP có quy định về việc sử dụng âm thanh để dẫn dụ chim yến.

Hàng ngày, từ 5 giờ đến 11 giờ 30 phút và từ 1 giờ 30 phút đến 7 giờ tối, có thể sử dụng loa phóng thanh để dẫn dụ chim yến, trừ các trường hợp quy định tại điểm đ của Nghị định.

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 155/2016 / NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính thì chủ cơ sở nuôi chim yến có thể bị xử phạt nếu nơi cư trú tiếp theo lợi dụng âm thanh để dụ chim yến ra ngoài giới hạn đã nêu trên. lĩnh vực sinh thái.
Theo quy định tại Khoản 7 Điều 7 Nghị định 90/2017 / NĐ-CP, nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

Bạn có thể thêm nhiều thắc mắc vào trang web của chúng tôi để cập nhật trong tương lai bằng cách nhấp vào đây.

Đang cập nhật

ngay cả khi luật nói trên là rất rõ ràng. Để viết được các văn bản, giấy tờ pháp lý rõ ràng, phù hợp với quy định của pháp luật về chăn nuôi và pháp luật về xây dựng đã ban hành, bạn cũng cần phải nắm được thông tin định mức công tác của từng địa phương. Ngay cả thủ tục xin giấy phép xây dựng cũng phải được sắp xếp thành từng bước.

Nguồn:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Nghi-quyet-20-2021-NQ-HDND-khu-vuc-khong-duoc-chan-nuoi-va-vung-nuoi-chim-yen-Ninh-Thuan-504171.aspx

Xem thêm: Có nên mua amply nhà yến giá rẻ cho hệ thống âm thành nhà yến
Giá bán amply chuyên dụng cho nhà yến tại Việt Nam

Gọi ngay