Có nên hàn tụ cho loa nhà yến không?

Các loại loa nhà yến được bán phổ biến trên thị trường hiện này thì không có kèm theo tụ loa sẵn. Tuy nhiên, có rất nhiều anh kỹ thuật đã tự mua thêm tụ để hàn vô loa, các anh nói làm vậy để bảo vệ loa và làm cho âm thanh trong và phân tần tốt hơn.

Tuy nhiên, có những anh kỹ thuật theo chủ nghĩa “tự nhiên” – các nhà sản xuất đã tính toán cả rồi nên không cần thiết phải gắn như vậy chi cho tốn tiền và mất công.

Điều này vô tình làm cho những người mới tìm hiểu về kỹ thuật nhà yến cũng cảm thấy băn khoăn, không biết đâu mới là kiến thức đúng, nên theo trường phái nào cho hợp lý. Tại sao các loa treble các hãng nỗi tiếng luôn có gắn thêm tụ để làm gì?

Vai trò của tụ điện trong phân tần

Tụ điện trong mạch phân tần có nhiệm vụ ngăn chặn tần số âm thanh thấp và chỉ cho tần số âm thanh cao đi qua. Vai trò của tụ điện là cắt tần số âm thanh thấp và giữ lại tần số âm thanh cao cho loa treble hoạt động.

Tần số âm thanh thấp mang năng lượng rất lượng rất lớn chính vì thế nếu để lọt tần số âm thanh thấp vào loa treble ngay lập tức loa treble sẽ bị cháy.

Xem thêm: Amply nhà yến mua ở đâu tốt?

Chúng ta nên hàn tụ cho loa nhà yến

Với vai trò trên, chúng ta nên gắn thêm tụ cho loa nhà yến cái thứ nhất là bảo vệ loa và giúp âm thanh phát ra trong hơn.

Về tụ loa thì có hai loại chính là tụ phân cực (tụ hóa) và tụ không phân cực. (không phân cực tức là không phân ra cực nào dương cực nào âm mà hàn đầu nào vào cũng được)

Đối với tụ không phân cực các anh chị cứ mắc nối tiếp với loa nhà yến là ok (Nối tụ vào cực dương của loa)

Đối với tụ có phân cực thì nên quan tâm đến cực, cách đấu tụ đúng kỹ thuật nhất là dùng 2 con tụ (nối cực âm với cực âm, cực dương thứ nhất nối vào cực dương loa và cực dương thứ hai nối vào cực dương dây loa)

Tuy nhiên, chúng ta có thể dùng 1 tụ phân cực đấu cực dương vào cực dương dây loa và cực âm tụ nối với cực dương loa vẫn cho âm thanh tốt.

Xem thêm sản phẩm: Ampli cho nhà yến của AmpMilotech

Tim hiểu linh kiện liên quan bên trong amply tương tụ khác:

Số kênh quyết định loa amply có thể kết nối?
Cầu chữ U amply là gì? Tác dụng cầu chữ U như thế nào?

Gọi ngay